0 352 437 49 10 - 11

08:00 - 17:00

*  Akademik Kurul Kararı Son 3 (üç) ay içerisinde alınmış olmalıdır. 

*  Erciyes Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurul Formu Doldurulmalıdır. 

*  Amaç ve Yöntem kısmı 2-3 sayfayı geçmeyecek şekilde ilgili kısıma yazılmalıdır.

   Ek olarak konulmamalıdır.

  1-  İlaç Dışı Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Başvuru formu (Akademik-Tez)   indir

  2-  İlaç Dışı Klinik Araştırmaları Başvuru Formu (Akademik-Tez)   indir

  3-  Klinik İlaç Araştırmaları Başvuru Formu (Akademik-Tez)   indir

  4-  Gözlemsel İlaç Çalışmaları Başvuru Formu (Akademik-Tez)   indir

  5-  Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmaları Başvuru Formu (Akademik-Tez)  indir

  6-  Tıbbi Cihazlar ile yapılan Gözlemsel çalışmalar Başvuru Formu (Akademik-Tez)  indir

  7-  Asgari BGOF Örneği (İlaç dışı girişimsel olan ve olmayan çalışmalar)  indir

  8-  Asgari BGOF Örneği (diğer çalışmalar)  indir

  9-  BGOF'de Bulunması Gereken Asgari Bilgiler  indir

10-  Özgeçmiş Formu  indir

11-  Araştırma Bütçe Formu  indir

12-  BMTF  indir

13-  İlaç Dışı Klinik Araştırmaları Önemli Değişiklik Başvuru Formu (Akademik-Tez)  indir

14-  Klinik İlaç Araştırmaları Değişiklik Başvuru Formu (Akademik-Tez)  indir

15-  Klinik İlaç Araştırmaları Önemli Değişiklik Başvuru Formu (Akademik-Tez)  indir

Tüm formları indir

Etik Kurul Başvuru Formlarının toplantı tarihinden en az yedi (7) iş günü öncesi teslim edilmesi  gerekmektedir.

Etik kurul başvurularında akademik kurul ve (EPK) kararlarında araştırmanın ve araştırmaya katılacak tüm araştırıcıların isimlerinin açık olarak yazılması ve son (3) üç ay içinde alınmış güncel kararların gönderilmesi gerekmektedir.

 

kayseri web tasarımı kayseri web tasarım