0 352 437 49 10 - 11

08:00 - 17:00

STAJ SORUMLULARI

   Anabilim Dalı

  Adı-Soyadı

  Ortopedi ve Travmatoloji

  Prof. Dr. Mithat Öner

  Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

  Prof. Dr. İrfan Özyazgan

  Tıbbi Parazitoloji

 

  Göz Hastalıkları

  Doç. Dr. Hatice Arda

  Halk Sağlığı

  Prof. Dr. Ahmet Öztürk

  Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

 

  Dönem IV-VI

  Doç. Dr. Ayşegül Ulu Kılıç

  Dönem V

  Doç. Dr. Ayşegül Ulu Kılıç

  Anesteziyoloji ve Reanimasyon

  Prof. Dr. Karamehmet Yıldız

  Tıbbi Genetik

  Prof. Dr. Munis Dündar

  Adli Tıp

  Yrd. Doç. Dr. Haşim Asil

  Acil Tıp

 

  Dönem I-II Seçmeli

  Prof. Dr. Polat Durukan

  Dönem II-V-VI

  Prof. Dr. Nurullah Günay

  Psikiyatri

 

  Dönem V

  Yrd.Doç.Dr.  Akif Asdemir

  Dönem VI

  Prof. Dr. M. Tayfun Turan

  Genel Cerrahi

  Yrd. Doç.Dr. Bahadır Öz

  Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi

  Doç. Dr. Ahmet Öztürk

  Radyasyon Onkolojisi

  Doç. Dr. Celalettin Eroğlu

  Çocuk Cerrahisi

  Prof. Dr. Cüneyt Turan

  Tıbbi Biyokimya

  Doç. Dr. Aysun Çetin

  Patoloji

  Prof. Dr. Hülya Akgün

  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

 

  Dönem IV

  Doç. Dr. Ekrem Ünal

  Dönem V

  Prof. Dr. Meda Kondolot

  Dönem VI

  Prof. Dr. Mustafa Kendirci

  Kadın Hastalıkları ve Doğum

 

  Dönem IV

  Yrd.Doç.Dr. Semih Uludağ

  Dönem VI

  Doç. Dr. Mehmet Dolanbay

  KBB

 

  Dönem V

  Prof. Dr. İmdat Yüce

  Dönem VI

  Doç. Dr. İbrahim Ketenci

  Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

  Prof. Dr. Meda Kondolot

  Nöroloji

  Prof. Dr. Füsun Erdoğan

  Radyoloji

 

  Dermatoloji

  Yrd. Doç. Dr. Salih Levent Çinar

  Beyin Cerrahi

  Yrd. Doç. Dr. Abdülfettah Tümtürk

  İç Hastalıkları

  Prof. Dr. Fahri Bayram

  Dönem VI

  Doç. Dr. M. Alper Yurci

  Göğüs Hastalıkları

  Doç. Dr. İnsu Yılmaz

  FTR

  Prof. Dr. Hüseyin Demir

  Kardiyoloji

  Prof. Dr. Mehmet Tuğrul İnanç

  Farmakoloji

  Yrd. Doç. Dr. Zafer Sezer

  Üroloji

  Doç. Dr. Abdullah Demirtaş

 

Staj Sorumlusunun Görev ve Sorumlulukları:

1. Staj başlangıcında intern doktorlara Anabilim Dalına ait poliklinik, klinik ve diğer departmanlar ile buralarda yapılan aktivitelerin tanıtılması

2. Anabilim Dalında verilen hizmetlerin gerçekleştirilmesinde intern doktorlara düşen görev ve sorumlulukların anlatılması ve takibi

3. İntern doktorların Anabilim Dalı Departmanlarına gruplar halinde dağıtımının yapılması

4. Staj sırasında ortaya çıkabilecek sorunların Anabilim dalı başkanlığı ile birlikte çözüme kavuşturulması

5. Staj karnelerinin uygulanıp uygulanmadığının kontrol edilmesi

6. Staj bitiminde staj değerlendirme sonuçlarının (değerlendirme formu ve/veya sözlü ve/veya yazılı sınav) elde edilmesi ve sonuçlarının öğrenci işlerine bildirilmesi

kayseri web tasarımı kayseri web tasarım